Symposia agenda

Cliëntenraad Arkin organiseert 2 x per jaar een event, het Kerstsymposium en een Cliënt Opiniepanelbijeenkomst. Met het Kerstsymposium en de (na-)Zomerlezing verdiept de cliëntenraad een onderwerp voortkomend uit de herstelvisie of op een van de speerpunten of resultaten uit onze Online Cliënt Opiniepanel.

Agenda voor 2024:

  • Cliënt Opiniepanel 22 oktober
  • Kerstsymposium 16 december

Agenda voor 2023:

  • Cliënt Opiniepanel 6 oktober 2023 15.00 – 18.00 uur in A’dam West
  • Kerstsymposium 18 december 15.00 uur; thema volgt.

Agenda voor 2022:

  • Geannuleerd!! Nazomerlezing 19 september 2022. Geannuleerd ivm de werkdruk rondom de 2e Cliënten Opiniepanels.
  • Cliënt Opiniepanels vrijdag 7 oktober 15.00 – 18.00 uur in A’dam West.
  • Kerstsymposium 12 december 2022; Thema ‘Duurzaam Herstel’ in het Betty Asfalt Complex. klik hier voor uitnodiging.

Agenda voor 2021:

  • Nazomerlezing 27 september: Zie mij zonder stigma
  • Kerstsymposium 13 december: Wachttijden, het veelkoppige monster.Hydra, veelkoppige monster Op 13 december van 13.00 tot 17.30 uur houdt de Clientenraad Arkin zijn jaarlijkse Kerstsymposium in het Polanentheater. Dit keer in hybride vorm vanuit het Polanentheater met online publiek. Het thema is De Wachttijden, het veelkoppige monster. De pijn en de kansen. Een actueel onderwerp dat de media beheerst. Toch horen we weinig over de pijn die dit bij cliënten veroorzaakt; de gevolgen van het lange wachten. En hoe die wachttijd te benutten en aan te pakken. Hoe gaan andere organisaties daarmee om? En hoe gaat Arkin daarmee om? Waar liggen de kansen en waar kunnen we van elkaar leren? Want voorlopig zijn we niet van dit veelkoppige monster af, dat is wel duidelijk. Hak een kop van de draak af en hij groeit weer aan. Het is complexe materie met vele gezichten: personeelstekorten, het financieringssysteem, bezuinigingen, meer en meer behoefte aan specialistische zorg in de samenleving. Maar ook gebrek aan creatief denken of het vergeten om samen te werken. Het zijn allemaal koppen van de draak. Die, eenmaal afgehakt, meteen weer aangroeien. Maar je kunt Hydra, dit veelkoppig monster, ook symbolisch zien als een obstakel dat je in de weg staat naar je doel. Het kan ook wedergeboorte en vruchtbaarheid voor nieuwe ideeën en invalshoeken betekenen. Een kerstboodschap bij uitstek wat ons betreft. Met boeiende sprekers van binnen en buiten de organisatie. Onder meer: De Wachtverzachter, GZ Psycholoog Kim De Jong, Rien Van, Gertrude van Nederpelt en anderen. Info clientenraad@arkin.nl