Hoe krijgt de cliëntenraad informatie?

Cliëntenraad Arkin heeft hier verschillende manieren voor:

 • Cliënt opiniepanel 
  Een unieke samenwerking tussen de Cliëntenraad Arkin, de Raad van Bestuur van Arkin  en de afdeling Onderzoek. December 2021 is er een mail van de Raad van Bestuur verzonden naar 10.000 cliënten die ambulant in behandeling zijn. In deze mail vraagt de RvB hen mee te werken aan het Cliënten opiniepanel van de Cliëntenraad door het invullen van de vragenlijsten ‘Over jouw ervaringen met de zorg’, de vragenlijst bevat 3 thema’s. Deze mailing zal 2 x per jaar worden uitgezet en de thema’s zullen wisselen.
 • Locatiebezoeken
  Vrijwilligers van de cliëntenraad gaan op locaties waar cliënten van Arkin zijn opgenomen op bezoek en gaan met de cliënten in gesprek. Er wordt gesproken over verschillende onderwerpen zoals het eten, hoe de verpleging en andere hulpverleners met de cliënten omgaan, de sfeer op de afdelingen enzovoorts.
 • Organiseren van cliëntenpanels
  Cliëntenpanels zijn gespreksgroepen waar wordt gesproken over een bepaald onderwerp. De cliëntenraad heeft mensen die getraind zijn in het bevragen van groepen (ex-) cliënten. Cliënten van Arkin worden door de cliëntenraad uitgenodigd om deel te nemen aan zo’n cliëntenpanel. Er wordt dan gesproken over een bepaald thema waarover de cliëntenraad meer informatie wil hebben. Een onderwerp dat de cliëntenraad onlangs heeft behandeld in een cliëntenpanels was de overgang van cliënten uit een FACT team naar de BasisGGZ. De informatie die uit zo’n panel komt wordt dan weer besproken met het management en de cliëntenraad kan dan met de uitkomsten van zo’n cliëntenpanel vertellen wat er goed gaat en aanbevelingen doen voor zaken die verbeterd kunnen worden.
 • Enquêtes in de wachtkamer en digitaal
  Bij enquêtes wordt er aan cliënten in de wachtkamer gevraagd om een vragenlijst in te vullen over een bepaald onderwerp. We houden op onze website ook regelmatig digitale enquêtes. Deze vragenlijsten worden op de informatieschermen in de wachtkamers aangekondigd.

De uitkomsten van al deze informatie worden gepubliceerd op onze website en in de magazines van de cliëntenraad.