Unieke samenwerking leidt tot nieuwe aanpak

Enquêteresultaten bespreken in cliëntenpanels

Unieke samenwerking tussen Cliëntenraad Arkin, de Raad van Bestuur en de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek leidt tot nieuwe aanpak voor clientenraad.

Binnen Arkin hebben de Cliëntenraad, de Raad van Bestuur en de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek de handen ineengeslagen om een nieuwe communicatielijn te creëren tussen ambulante cliënten en de Cliëntenraad. Deze innovatieve aanpak omvat periodieke enquêtes, gevolgd door discussiepanels over aangesneden thema’s, De bevindingen worden gerapporteerd aan de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en directies, vaak vergezeld van een advies.

In een onderzoek artikel dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie, delen Maaike Riemersma, Edwin de Beurs, Naomi de Rooy, Nick Lommerse, Irene Visch en Hans Kronemeijer hun eerste ervaringen met deze werkwijze. Ze presenteren resultaten en bespreken mogelijke verbeteringen.

Je kunt het volledige artikel hier lezen: 👉 Tijdschrift voor Psychiatrie 2024/4 (link)